Militairen uit Nederland en België trainen de evacuatie van slachtoffers uit een uitzendgebied. Alsof het een missiegebied is, vliegen transporthelikopters daarvoor deze dagen af en aan naar Vliegbasis Woensdrecht.

"De oefening, door de Koninklijke Luchtmacht georganiseerd, heet Joint Medical Modules, omdat we met onze landmacht en de Belgische luchtmacht de scenario's opzetten", aldus oefenleider luitenant-kolonel Miklos Lelkes. Er is ook aandacht voor de behandeling van slachtoffers voordat ze worden vervoerd.

Procedures en communicatie In dat scenario is onder meer een realistisch patiëntenaanbod meegenomen. De opzet van de oefening, met theorielessen vooraf, stimuleert het werken in teamverband en het afstemmen van internationale procedures.

"Tijdens een medische evacuatievlucht is het belangrijk dat het personeel elkaar begrijpt", aldus Lelkes, die uitlegt dat achtergrondgeluiden en bewegingen dit extra moeilijk maken. "Nu trainen we de geneeskundige crew hierop, zodat de patiënt zo goed mogelijk naar de hulppost wordt gebracht."

Aan Joint Medical Modules, namen 70 geneeskundige militairen deel. (source: www.defensie.nl)

Airshow Photography by Henk Tito www.protito.com www.airshowaviation.com
Welcome to the World of Aviation Photography

More than 35000 pictures, online since 2003